Kullanım Şartları

1. Tanımlar:

1.1. Sistem: CevirmenAriyorum.com web sitesi.

1.2. Kullanıcı: Sisteme üye olan kişi.

1.3. Çevirmen: Kaynak dilden hedef dile çeviri işini yapan kayıtlı kullanıcı.

1.4. Üye: Kaynak dilden hedef dile çeviri talebinde bulunan kayıtlı kullanıcı.

2. Genel:

2.1. İşbu Kullanıcı Şartları; Sistem, Kullanıcı, Çevirmen ve Üyeler arasındaki bağlantıları ve Sistemin işleyişini düzenleyen hükümler içerir. Sisteme üye olan her Kullanıcı işbu Kullanım Şartları hükümlerini kabul etmiş sayılır.

2.2. CevirmenAriyorum.com web sitesi, döküman ve/veya web sitesi çevirisi ihtiyacı olan üyelerin freelance olarak (internet bağlantısının mevcut olduğu her yerden serbest şekilde) çalışan çevirmenleri bulmasını sağlamak maksadıyla oluşturulmuş bir organizasyondur.

2.3. Sistem üye ile çevirmeni buluşturur, üyenin çevirmen hakkında bilgi sahibi olmasını sağlar, çeviri işinin zamanını ve teslimini düzenler. Üye ile çevirmen arasında oluşabilecek iş dışındaki ihtilaflarda taraf olmaz.

2.4. Çeviri işi dijital belgeler (Word, Excel, Powerpoint, Adobe Acrobat Reader vb.) ve web siteleri adresleri kanalıyla sayfa sayısı üzerinden hesaplanarak yapılır.

2.5. CevirmenAriyorum.com, sistemde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; kullanıcıların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, kullanıcılar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. CevirmenAriyorum.com, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Kullanıcılar, CevirmenAriyorum.com’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. CevirmenAriyorum.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, CevirmenAriyorum.com tarafından yapılabilir. CevirmenAriyorum.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

2.6. CevirmenAriyorum.com, sistem üzerinden, CevirmenAriyorum.com’un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere “link” verebilir. Bu “link”ler, kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle CevirmenAriyorum.com tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Sistem üzerindeki “link”ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu “link”ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında CevirmenAriyorum.com’un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.7. CevirmenAriyorum.com, sistemde yer alan kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin kullanıcı bilgilerini, kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

2.8. CevirmenAriyorum.com, sistemin işleyişine ve/veya sistemin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve CevirmenAriyorum.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları ve/veya içerikleri, istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir. CevirmenAriyorum.com bu mesaj ve/veya içeriği giren kullanıcının üyeliğine, herhangi bir ihtar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak son verebilir.

2.9. Kullanıcılar ve CevirmenAriyorum.com hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanım Şartlarının onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

2.10. Kullanıcıların, sisteme üye olurken sisteme yükledikleri "kullanıcı isimleri" de işbu Kullanım Şartları içinde yer alan hükümlere tabi olup, kullanıcıların "kullanıcı ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, CevirmenAriyorum.com Kullanım Şartlarına aykırı bu durumun düzeltilmesini kullanıcıdan talep edebileceği gibi dilerse kullanıcıya önceden haber vermeksizin kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

3. Sipariş İşlemi:

3.1. Sistemde ilanı yapılan çeviri ücretleri çevirmenlerin belirledikleri çeviri ücretleridir.

3.2. Çevirmene proje göndermek isteyen Üye; sistemin sunduğu mesajlaşma hizmeti yoluyla çevirmenle iletişime geçerek ücretlendirme konusunda görüşme yapabilir.

3.3. CevirmenAriyorum.com hiçbir şekilde Üye ile çevirmen arasındaki anlaşmada taraf olmaz.

3.4. Üye, çevirisini istediği dökümanı, web sayfası adresini sisteme yüklemek (upload) ve sayfa sayılarını belirtmek suretiyle ya da çevrilmesini istediği metni ilgili alana yapıştırmak ve sayfa sayılarını belirtmek suretiyle siparişini girecektir.

3.5. Sipariş aşamasında üyeden kaynak dil, hedef dil, çevirmen tercihi ve çeviri süresi bilgileri istenecek ve üye girdilerine ve çevirmenin belirlediği sayfa başı ücretine göre tahmini çeviri ücreti belirlenerek üyeye bilgilendirilme yapılacaktır.

3.6. Nihai çeviri ücreti çevirmenin belgeyi/metni inceleyip onay vermesinden sonra ortaya çıkacaktır.

3.7. Çeviri nihai ücreti üyeye email ve SMS yoluyla bildirilecek ve üyenin onayını ve sisteme ödeme yapmasını müteakip çevirmen çeviriye başlayacaktır.

3.8. Çeviri tutarı üye tarafından sistem banka hesaplarından birine yatırıldıktan sonra çeviri işlemine başlanacaktır.

3.9. Üyenin yapacağı ödeme CevirmenAriyorum.com hesabında tutulacak, çevirmen çeviriyi tamamlayıp üye tarafından onay verildikten sonra çevirmenin bildireceği banka hesabına %10 CevirmenAriyorum.com kesintisi yapılarak aktarılacaktır.

4. Çeviri Kabulü ve Gizlilik:

4.1. Çevirmen, taahhüt ettiği kaynak dil(ler)den hedef dil(ler)e olan her türlü belgeyi/metni/web sayfasını çevirmeyi kabul eder. Pornografi, çocuk istismarı, terör, bölücülük, ayrımcılık, ırkçılık, aşırı şiddet vb. unsurları içeren belgelerin çevrilmesi tamamen çevirmenin sorumluluğundadır. Çevirmen bu tarz öğeler içeren belge çevirilerini kabul etmek zorunda değildir. CevirmenAriyorum.com, çevirmenin bir kısmı veya tamamı bu öğeleri içeren belgeleri çevirmesinden sorumlu değildir.

4.2. Üye, çevirinin yapılışı ile ilgili dikkate alınmasını istediği özel hususları çevirmene zamanında bildirecektir.

4.3. Üye, çeviri için ihtiyaç duyacağı döküman ve bilgileri talep ettiği takdirde çevirmene gönderecektir.

4.4. Çevirmen, üyenin kaynak dildeki ve/veya hedef dildeki metinlerini üçüncü şahıslarla paylaşmayacak, herkese açık olan internet ortamına taşımayacaktır.

4.5. Çevirmen, sunduğu çeviri hizmetiyle ilgili olarak gerek çeviri aşamasında ve gerekse çeviri işlemi tamamlanıp kendisine ödeme yapıldıktan sonra, üyelerin ve üçüncü şahısların doğacak her türlü zararından tek başına sorumlu olduğunu ve işbu Kullanım Şartlarında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden, hatalı olarak yerine getirmesinden dolayı üye ve hak sahipleri tarafından ileri sürülecek tüm talep ve davalardan doğacak olan hak ve alacaklar ile masraf ve avukatlık ücretlerini karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. CevirmenAriyorum.com’un; aleyhine üye ve hak sahipleri tarafından gelecek olan tüm davalardan doğacak olan avukatlık ücreti, tazminat ve diğer sair taleplerini çevirmene rücü etme hakkı her zaman mevcuttur.

4.6. Çevirmen, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında üyeye karşı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu; üye ve çevirmen arasındaki hiçbir sözleşmede tarafı bulunmayan CevirmenAriyorum.com’un hiç bir taahhüt ve yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. CevirmenAriyorum.com yapılan çevirinin içeriğinden, hedef dildeki kelimelerin veya kelime gruplarının ana dile çevrildiklerinde ülke yasalarına aykırı hale gelmelerinden hiçbir şekilde sorumlu değildir. CevirmenAriyorum.com yalnızca üyenin uygun çevirmeni bulmasına aracıdır.

4.8. Çevirisi yapılacak olan metin, belge, kitap, dergi vs. çevirmenle yayınevi arasında bir sözleşme yapmayı gerektiriyorsa bu sözleşmeyi yapmak tamamen çevirmenin tasarrufundadır. CevirmenAriyorum.com üye ile çevirmen arasındaki hiçbir sözleşmeye taraf olmaz. CevirmenAriyorum.com yalnızca üyenin uygun çevirmeni bulmasına aracıdır.

4.9. Yayınevi, firma, şirket vb. kurumların çeviri taleplerinde CevirmenAriyorum.com Kullanım Şartları hükümleri geçerlidir. Söz konusu kurumlar istedikleri takdirde çevirmen ile anlaşarak eserleri ile ilgili sözleşmeyi çevirmenle yapabilirler. CevirmenAriyorum.com söz konusu kurumlar ile CevirmenAriyorum.com Kullanım Şartları dışında hiçbir sözleşmeye taraf olmaz.

5. Üye ile Çevirmen Arasındaki İhtilaflı Durumlar:

5.1. Üye ile çevirmen arasında vuku bulabilecek olan; çevirinin teslimi, ücretlendirme, para gönderimi, yanlış/yetersiz çeviri vb. ihtilaf konularında CevirmenAriyorum.com taraf olmayacaktır.

5.2. CevirmenAriyorum.com; Üye ile çevirmeni buluşturan, çevirmenlerin ücretsiz olarak listelenmelerine imkân vererek kendilerini tanıtmalarını sağlayan bir platformdur. Sistem, çevirmenlerin yeterli tanıtımı için uygun zemini sunmaktadır.

5.3. Bununla birlikte CevirmenAriyorum.com; sorumluluk anlayışı ile Üye ve çevirmen arasındaki ihtilaflarda Üye ve/veya çevirmen ile iletişime geçerek ihtilaflı durumun ortadan kaldırılmasına katkı sağlayabilir.

5.4. Öte yandan, sistemden kaynaklanan hata nedeniyle geciken çeviri teslimlerinde sistem yöneticileri devreye girerek sorunun çözümünü sağlayacaktır.

6. Yorum ve Değerlendirmeler:

6.1. Üye, çeviri işi bittikten sonra üye kontrol panelini kullanarak çevirmen hakkında yorum yapabilir ve değerlendirmede bulunabilir.

6.2. Üyenin yorumu çevirmenin profili bölümünde yayınlanır ve gelecekte çevirmen hakkında referans olabileceği gibi, çeviri yaptırmak isteyen üyeler için de kaynak olabilir.

6.3. Çevirmen, kendi hatası sonucu yanlış çevirdiği metinler için sorumlu tutulabilir. Kaynak dildeki açıkça görülen belirsiz gramer ve cümle yapısı nedeniyle yapılan yanlış çevirilerden çevirmen sorumlu tutulamaz.

6.4. Çevirmen değerlendirme sistemi, üyelerin güvenli iletişim ve işlem yapabilmesi ve çevirmenler hakkında fikir sahibi olabilmeleri amacıyla, tamamen kullanıcıların inisiyatifi ve değerlendirmeleri ile oluşturulmuş bir değerlendirme ve puanlama sistemidir.

6.5. Çevirmen profili oluşturulurken ve çevirmen profiline yeni yorumlar eklenirken, kullanıcıların yaptıkları yorumlarla ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk, yorumu ekleyen kullanıcıya aittir. CevirmenAriyorum.com, kullanıcı profillerinde bulunan yorumlardan dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.

6.6. Kullanıcılar, hiçbir gerekçe altında, herhangi bir yöntem kullanarak, çevirmen değerlendirme sistemini manipüle edecek davranışlarda bulunamazlar; bulundukları takdirde, CevirmenAriyorum.com’un konuyla ilgili olarak realize edeceği tüm zararını tazmin edeceklerini ve CevirmenAriyorum.com’un kullanıcının üyeliğine geçici veya kalıcı olarak son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6.7. Kullanıcıların çevirmen profiline ekledikleri yorumlar, kişisel hakların korunması ve kamu yararı doğrultusunda gerçekleştirilecek değişiklikler dışında hiçbir şart ve koşulda, CevirmenAriyorum.com tarafından değiştirilmeyecektir.

6.8. Çevirmenler, kendileri için oluşturulmuş çevirmen profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir çevirmene devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş çevirmen profilini başkasına devreden veya kullanıma açan çevirmen CevirmenAriyorum.com’un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, çevirmenin üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Üyelikten Çıkarma:

7.1. Üyenin ve çevirmenin Kullanım Şartları hükümlerine uymadığı durumlarda CevirmenAriyorum.com, üyeliği iptal ederek üyelikten çıkarma hakkına sahiptir.

7.2. CevirmenAriyorum.com gerekçe göstermeksizin çevirmenin veya üyenin üyeliğini sona erdirme hakkına her zaman sahiptir.

8. Yürürlük ve Kabul:

8.1. İşbu Kullanım Şartları, ÇevirmenArıyorum.com içerisinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Tüm “ÇEVİRMENLER ve “ÜYE”ler, ;CevirmenAriyorum.com’a kayıt oldukları andan itibaren işbu Kullanım Şartları Kullanım Şartları hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

8.2. CevirmenAriyorum.com işbu Kullanım Şartlarının hükümlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Değişiklikler yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer ve değişiklik olduğu tüm “çevirmen” ve “üye”lere duyurularak onaylamaları sağlanır.